Lovecká lukostřeba - Jak na lov lukem - díl 1.

lov-lukem_1

S plánovanou novelou, která jedná o povolení lukostřelby jako povolený způsob lovu Vám přinášíme první z článků k tomuto tématu.

 

O lovu lukem

Pod hlavičkou ČMMJ již před několika lety vznikl klub lovecké lukostřelby, který pořádá jak odbornou výuku teoretickou, tak praktický tréning na 3D terče zvěře.

Myšlenka lovu lukem v českých zemích se zatím potkává s nepochopením. Mnoho odpůrců tohoto způsobu lovu argumentuje s přílišným utrpením zvěře, zvěří zraněnou nebo nedosledovanou. Je nutné si uvědomit, že lov lukem není pouze spojen s nákupem luku a vydáním se do lesa, ale jsou to hodiny čtení teorie, správné nastavení luku, mnoho dní cvičení na terče a získání mezinárodní licence IBEP. Dále pak samozřejmě lovecký lístek a povolenku k lovu lukem.


K ranivosti je prokázáno, z několika studií, z celého světa, že zásah šípem a tím pádem bodnořezné zranění je pro zvěř méně stresující než šoková rána vyvolaná kulovou palnou zbraní. S ranivostí je ovšem spojen vhodný výběr loveckého hrotu a typ použitého luku v závislosti na napínací síle.


Lovec, který splní kritéria stanovená zákonem, si před lovem musí uvědomit další aspekty, které jsou na jeho uvážení, než se vůbec na lov vydá. Těmito aspekty jsou skvělá fyzická forma, nejen spojená s velkou silou horní poloviny těla, ale i stav například kostry při dlouhém čekání na střeleckém stanovišti v koruně stromu, při způsobu lovu takzvaném “treestand”. Lovecké umění se přiblížit ke zvěři, jelikož u tohoto lovu se snižuje maximální lovecká vzdálenost, u použití kladkového luku na 30 metrů a u tradičních luků na 15 metrů. S tím je spojený i vhodný maskovaný oděv, který zatím není typický pro české myslivce.


Lovec lukem si musí uvědomit svoji psychickou formu, a s ní spojený stres a loveckou horečku, která může překazit lov, tím že by lovec neměl v takovém stavu vůbec napínat luk a nejprve dojít k uklidnění. Být vždy zodpovědný za vlastní výstřel, a jestli si nevěří při příchodu zvěře tak si raději kus prohlédnout a nechat odejít, než svou zbrklostí ji poranit nebo nechat zhasnout ve velikých bolestech. V takových případech neztrácet chuť a jen dále trénovat.

 

Výbava lovce

V poslední a možná nejdůležitější řadě je nutná kvalitní výbava každého lovce. Začneme tedy výběrem typu luku, jsou možnosti zvolit tradiční luk anebo moderní kladkový luk. Tradičním lukem v současnosti sportovně či rekreačně střílí větší část lukostřelecké veřejnosti, avšak tento způsob není příliš vhodný pro moderního lovce lukem a vyžaduje o mnoho více zkušeností a tréningu. Střelba je ve většině případu hodně intuitivní. Tyto luky ve většině nedosahují ani takových napínacích sil pro použití k lovu dle prvotních návrhů novely. Při použití takovýchto luků bychom si měli nechat postavit luk přímo na míru.

lov-lukem


Kladkový luk je dost o technologii, použití různých typů zaměřovačů, základek šípu, vypouštěcích zařízení, stabilizátorů kmitu, dálkoměrů a dalších vychytávek, které si jednotlivě probereme v dalším článku zaměřeném na výbavu kladkových luků. Důležitým aspektem je vhodné nastavení těchto luků, nastavit se musí nejen délka nátahu a napínací síla, ale i rovinnost základky šípu, kolmost šípu k tětivě, náklon, respektive rovinnost kladek, správné nastavení natočení průhledového mířidla a správné nastřelení pinových mířidel.


Při jakémkoli použití luku je nutné dbát zvýšené opatrnosti a použít správné ochranné pomůcky jako jsou chrániče předloktí, ramenní chrániče, chrániče prstů nebo vhodné vypouštěcí zařízení.
O svůj luk je nutné se pravidelně starat, čistit, kontrolovat nastavení, tětivu mazat speciálním tukem a v předepsaných intervalech ji měnit. Tradiční luky nenechávat napnuté s tětivou.

 

Výběr šípu

Dalším aspektem je výběr vhodného šípu. Ty můžeme rozdělit dle použitého materiálu na dřevěné, duralové, laminátové a karbonové. Na lov lukem s použitím kladkových luků jsou vhodné pouze šípy karbonové. Veškeré šípy mají své parametry, které bychom měli dodržet v závislosti na použitém účelu a napínací síle, popřípadě typu luku. Tyto parametry jsou:

  • Délka šípu udávaná v palcích, vždy bychom měli volit šíp o dva palce delší, než je délka nátahu. Standart je 30-32", ale jsou i menší a větší šípy.
  • Průměr šípu. Pro terčovou střelbu a při použití tradičních luků jsou vhodnější šípy tenčí s maximálním průměrem do 6 mm. Pro loveckou střelbu je nutné použít šíp se závitem, takzvaným insertem pro výměnu hrotu, standartně dodáván o průměru 7,8 mm.
  • Spine šípu. Tento údaj udává tuhost šípu. Čím menší údaj tím menší průhyb při testu a tím vyšší tuhost. Pro kladkové luky je doporučené vybírat šípy o vyšší tuhosti tedy nižším udaji spine.
  • Typ letek. Plastové, přírodní peří atd.
  • Váha hrotu. Standartně se používají terčové hroty o váze 100 – 125gr, je vhodné trénovat s hrotem o stejné váze jako budete chtít použít k lovu.

Další článek, který připravujeme bude pojednávat o podrobnějším vybavení kladkových luků.

 


Autor: Jan Pícha

×

Splátková kalkulačka ESSOX