Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Využití Cookies

Vyjádření státních orgánů k používání noktovizorů

29. 4. 2014

Společné vyjádření Ministerstva zemědělství (MZe), Ministerstva vnitra (MV) a Policie České republiky (PČR) k otázce využití zakázaných doplňků zbraně tzv. noktovizorů pro lov zvěře v noci.

Novela zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem vnitra a Policií ČR vydalo společné prohlášení, které upřesňuje možnosti nabývání a používání zaměřovačů na bázi noktovizorů pro držitele platného zbrojního průkazu a loveckého lístku.

K 1. červenci 2014 nabývá účinnosti novela zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“). Výkon práva myslivosti je touto novelou zařazen mezi zákonné důvody, na jejichž základě lze udělit výjimku pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zakázaného doplňku zbraně v podobě zaměřovače zbraně konstruovaného na principu noktovizoru. Jinými slovy, po udělení výjimky příslušným orgánem Policie České republiky bude možné tyto zaměřovače použít pro bezpečný lov zvěře v noci. Současně je po terminologické stránce uvedeno do souladu znění zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o myslivosti“), se zákonem o zbraních, a to zavedením pojmu „zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizorů“ v § 45 zákona o myslivosti.


V úvodu tohoto společného vyjádření je vhodné uvést, že mezi hlavními důvody pro novelizaci zákona o zbraních bylo i zpřesnit znění zákona o zbraních a zákona o myslivosti a současně umožnit držení a nošení (používání) zakázaného doplňku zbraně, pokud jde o zaměřovač konstruovaný na principu noktovizorů, pro účely lovu. Cílem bylo umožnit lovcům (uživatelům honiteb) využít těchto prostředků pro co nejbezpečnější rozpoznání zvěře při lovu v noci, usnadnit přesné umístění smrtící rány a snížit tím pravděpodobnost utrpení poraněné zvěře. V neposlední řadě bylo smyslem těchto změn uvedených právních předpisů také napomoci zvýšení efektivity lovu především těch druhů zvěře, které působí škody v zemědělství a lesním hospodářství.

K pojmu „zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizorů“

Definice tohoto zařízení v zákoně o zbraních ani v jiném právním předpisu není, a proto je nutné vycházet z podstaty tohoto pojmu a neinterpretovat jej nepřiměřeně širokým způsobem. S ohledem na vymezení tohoto pojmu v § 4 písm. c) zákona o zbraních, resp. nově též v § 45 odst. 1 písm. g) zákona o myslivosti lze uvést, že jde o takové optoelektronické zaměřovací zařízení, které tvoří jediný konstrukční celek a je již z výroby konstruované pro montáž na zbraň nebo použití společně se zbraní a umožňuje současně noktovizi (noční vidění) i zamíření zbraně (zaměřovací osnova či jiný zaměřovací prvek).

Pokud toto zařízení splňuje všechny výše uvedené podmínky, jedná se o zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizoru ve smyslu zákona o zbraních, tedy o zakázaný doplněk zbraně, pro jehož nabytí do vlastnictví a držení je nutné být držitelem výjimky udělené příslušným útvarem policie.

Pokud jde o jiné funkční principy přístroje pro noční vidění, než je noktovizor (tedy např. termovizní či CCD kamera), uvedená ustanovení zákona o zbraních se na tyto přístroje nevztahují a nejedná se tedy o zakázaný doplněk zbraně.

Případy kdy není noktovizor zakázaným doplňkem zbraně

Pokud noktovizor neumožňuje zamíření (nemá záměrnou osnovu), nejedná se o zakázaný doplněk zbraně. Pokud noktovizor zamíření umožňuje, je rozhodující, zda je konstruován jako doplněk zbraně, zda má zejména nějaké montážní rozhraní a je tak určen pro montáž na zbraň. Pokud ano, pak se o zakázaný doplněk zbraně jedná. Jde-li o noktovizní zaměřovací přístroj, který není konstruován pro použití se zbraní, ale pro jiné použití, o doplněk zbraně se nejedná (tedy ani o zakázaný).

Pokud je noktovizor upevněn na zbrani, ale neumožňuje zamíření (např. na boční montáži a pouze pro účely pozorování cílového prostoru, nikoli přímo pro zamíření zbraně), rovněž se nejedná o zakázaný, doplněk zbraně, protože nesplňuje současně obě výše uvedené podmínky, tzn. neplní obě funkce.

Patrně nejčastějším případem, který bude již z funkčního hlediska blízký zaměřovači konstruovanému na principu noktovizorů, ale stále se nebude jednat o zakázaný doplněk zbraně, bude situace, kdy bude noktovizor umístěn na zbrani jako tzv. předsádka či zasádka běžného optického zaměřovače nebo přímo na optickém zaměřovači zbraně (puškohledu) jako jeho nástavec z jedné či druhé strany. Přestože výsledná soustava v tomto případě plní obě funkce, umožňuje noktovizi i zamíření, nelze vykládat šířeji pojem uvedený v zákoně o zbraních, který výslovně vyžaduje, aby se pro naplnění znaků zakázaného doplňku zbraně jednalo o zaměřovač „konstruovaný“ na principu noktovizorů. Spojením dvou zařízení, z nichž jedno plní funkci zaměřovače a druhé funkci noktovizoru, není navozena situace, kdy by se jednalo o výrobek přímo konstruovaný na určitém principu. Zvláště v situaci, kdy jednotlivé části takovéto soustavy určitému zákazu ani registrační povinnosti podle zákona o zbraních nepodléhají, si lze jen těžko představit takový výklad zákona o zbraních, podle kterého by např. měla být montáž běžně dostupné noktovizní předsádky před běžný optický zaměřovač podmíněna udělením výjimky Policií České republiky.

Podmínky pro udělení výjimky

Pro udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení a nošení zaměřovače zbraně konstruovaného na principu noktovizorů je rozhodující, aby žadatel byl držitelem platného zbrojního průkazu a platného loveckého lístku. Mezi doklady, které je nutné k žádosti o udělení výjimky podle § 9 a § 10 zákona o zbraních doložit, nebylo naopak zařazeno rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení výjimky z použití tohoto zařízení pro lov zvěře zakázaného podle ustanovení § 45 o myslivosti, vydaného v návaznosti na úpravu stavů zvěře podle ustanovení § 39 téhož zákona. Důvodem je mimo jiné také ta skutečnost, že výjimka podle zákona o myslivosti je časově omezená a zpravidla se vydává pouze na dobu 12 měsíců či kratší. Po vypršení této doby by následně vyvstal problém, jakým způsobem s nákladně pořízeným zařízením naložit v případě, že pro další období by zmíněná výjimka podle zákona o myslivosti vydána nebyla, pokud by případně lovec například nehostoval v jiné honitbě, kde byla výjimka ze zákona o myslivosti rovněž vydána.

„Amnestie“ na nelegální zbraně

Zákon č. 170/2013 Sb., který výše uvedené změny v zákoně o zbraních a v zákoně o myslivosti provedl, vyhlašuje ve svých přechodných ustanoveních (Čl. II bod 1) tzv. „amnestii“, neboli možnost ve stanoveném období (od 1. července do 31. prosince 2014) odevzdat na Policii České republiky nelegálně držené zbraně a střelivo, a to bez hrozby postihu za přestupek podle zákona o zbraních, resp. trestný čin nedovoleného ozbrojování. Za stanovených podmínek pak rovněž zákon umožňuje, aby ten, kdo dané zbraně či střelivo doposud nelegálně držel, požádal o vydání dokladů k jejich legálnímu držení. Tento postup je možné využít též v případě, že osoba drží v současnosti zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizorů bez platné výjimky, tedy nelegálně. Pokud takové zařízení jeho dosavadní držitel odevzdá ve stanoveném období na Policii České republiky, bude k tomuto zařízení zpracováno odborné vyjádření příslušného pracoviště Policie České republiky, jehož účelem bude zjištění, zda s daným zařízením nebyl v minulosti spáchán trestný čin, popř. nebylo-li např. získáno krádeží atp. Bude-li v tomto ohledu vydáno odborné vyjádření, jímž žádná taková skutečnost zjištěna nebude, může dosavadní držitel daného zakázaného doplňku zbraně podat ve lhůtě 6 měsíců žádost o vydání výjimky. Při podání výjimky již se postupuje standardním způsobem, jak bylo uvedeno výše. Nepožádá-li ten, kdo tento zaměřovač zbraně konstruovaný na principu noktovizorů odevzdal o udělení výjimky, nebo nebudou-li mu výjimka vydána, naloží se s takovým zařízením podle § 64 zákona o zbraních (tedy obdobně jako např. při zániku platnosti zbrojního průkazu).

Diskuze


Přidat reakci

Vaše jméno*
 
Váš e-mail*
   
Zasílat příspěvky na tento e-mail
Text komentáře*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázku*:
image  
* povinné položky


 • Autor:
  vinto
  Datum:
  5. 9. 2017

  a co Armasidht Spark? je dobrý? musím někomu hlasit?
 • Autor:
  Prodejna
  Datum:
  5. 9. 2017

  Dobrý den, tento produkt (Armasight Spark) neprodáváme. Nicméně 20 000Kč za generaci 1+ se nám zdá trochu nadsazená cena v porovnání ke schopnostem zařízení.
 • Autor:
  Karel Hasík
  Datum:
  17. 2. 2017

  Dobrý den pane Šubrte, prosím o radu : je noktovizor Pulsar 750 nebo 770 nutno přihlásit u policie nebo ne? Děkuji za odpověď Karel Hasík
 • Autor:
  Prodejna
  Datum:
  17. 2. 2017

  Dobrý den, Pulsar Digisight není noktovizor, ale řekněme "digitální kamera", proto jsou tyto přístroje volně prodejné. S pozdravem prodejna Šubrt zbraně
 • Autor:
  Karel
  Datum:
  2. 12. 2015

  Plně lze souhlasit s článkem předcházejícím,že uvedený NV ,který lze namontovat na záměrnou osnovu puškohledu je vlastně stejný, jako již celkově koupeny s mont. .Proto nevidím důvod takto zařazovat.Zároveň by PČR odpadla i byrokratická a zcela neúčelová kontrola těchto zařízení. Tento zákon, tak jak je zamýšlen bohužel je špatně nastaven ze strany zákonodárců, je nelogický.Jenom zatěžuje práci státního orgánu,jenž musí v dnešní době plnit daleko důležitější úkoly ve sféře bezpečnosti.Bohužel NV v dnešní době je již nutný především k odstřelu černé zvěře v době noční, neboť se změnily podmínky sněhové,jenž z důvodů oteplování v zimních měsících již několik let není. A pokud myslivec není schopen řádně přečíst zvěř tak ji nemůže ani řádně tlumit v honitbě,kde jsou škody na pozemkách v souladu s příslušným zákonem .
 • Autor:
  standa
  Datum:
  3. 2. 2015

  Z Zdravím všechny myslivce a přátele zdravého rozumu! Nikdy jsem se neúčastnil diskuse po ITN. Pravda je, že jsem v několika případech "nutkání" měl, pak po přečteni některých reakcí jsem tuto myšlenku velice rychle opustil. Přesto mně dovolte vyjádřit svůj názor na téma NOKTOVIZORY! Také já jsem myslivcem a používám na lesním vnadišti NV na odstřel černé. Pokud neleží za úplňku sníh, je velice obtížné v lese kus "přečíst" a může / a také, jak víme dochází/ snadno k odstřelu hájeného kusu. Takže i já jsem dostal /za 1000,- kč/ výjimku a /za 300,-kč/ průkaz na tento zakázaný doplněk. Pokud mám NV nemající mont. rozhraní, je pro mě logické, že dle zákona tento tip zakázaný doplněk NENÍ! Co však vůbec nechápu, se týká zařazení NV s mont. rozhraním do stejné kategorie!!!! Použitím tohoto NV má dotyčný střelec "čistokrevné" NV během několika vteřin a v tomto stavu je úplně jedno jakou používá záměrnou osnovu. Navíc není nutné nastřelovat atd.... Člověk, který má výjimku musí každoročně umožnit policii kontrolu uložení noktovizoru a tedy v mém případě do domu bez povolení prokurátora. POLICIE byla v mém případě velice korektní, předem se ohlásila a vlastní akt proběhl bez problému. A samozřejmě přišla řeč na toto "TÉMA" ...... Asi se s většinou čtenářů shodneme, že policie dohlíží na dodržování zákona, který někdo vymyslel . . . Nechci nějakým nevhodným způsobem kritizovat tento zákon protože na můj komentář si vytvoří názor jistě každý sám . . . . .